vi tinh Bình Minh

chuyên sửa chữa máy tinh laptop , may in ....

chuyên sửa chữa máy tính, laptop, máy in thu mua máy cũ ,thay mực máy in

 

địa chỉ: cho Vinh Trach Thoại Sơn An Giang

 

điện thoại: 0963777880